Materiały budowlane

Co należy wiedzieć o spoiwach?

Przygotowując się do realizacji inwestycji budowlanej, należy zadbać o wiele kwestii – w tym o zakup odpowiednich materiałów budowlanych. Wybór w tym zakresie jest obecnie ogromny, niemniej jednak koniecznie trzeba pamiętać o podstawach, do których zaliczają się budowlane spoiwa mineralne.

Tradycja używania spoiw mineralnych w budownictwie sięga jeszcze czasów starożytnych. W mamach ciekawostki można wspomnieć, iż np. najwcześniejsze wzmianki o zastosowaniu gipsu pochodzą z ok. 2600 r. p. n. e. Spoiwa – jak sama nazwa wskazuje – są materiałami o właściwościach wiążących. Uzyskuje się je wskutek wypalenia, a następnie zmielenia surowców mineralnych – powstający w ten sposób materiał jest mieszany z wodą. Po jakimś czasie twardnieje. Czasami spoiwa są mylone z tzw. lepiszczami jak glina czy asfalt ponaftowy – zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że w przypadku spoiw w rachubę wchodzą reakcje chemiczne.

Read More

Organizacja placu budowy

Miejsce na składowanie materiałów

Na placu budowy nie trzeba gromadzić wszystkich materiałów jednocześnie: najlepiej dowozić je stopniowo, by nie zajmowały zbyt dużo miejsca na działce. Kiedy dom będzie już przykryty dachem, część cenniejszych materiałów, takich jak okna, drzwi i elementy instalacji, można magazynować wewnątrz.

plac_budowy

1. Składzik, na terenie budowy powinien stanąć prowizoryczny składzik na narzędzia i niektóre materiały. Najlepiej wykonać go z desek, które później będzie można wykorzystać do deskowań oraz pokrycia dachu.

Read More

Przegląd fundamentów

Etap budowy na którym nie warto popełnić błędu

Główną rolą fundamentu jest przeniesienie obciążeń ze ścian, stropów i dachu na grunt – odpowiednio zaprojektowany zapewnia równomierne osiadanie budynku. Parametry fundamentu w katalogowych projektach domów określa się w oparciu o przeciętne warunki gruntowe. Zdarza się jednak, że rzeczywiste warunki odbiegają od określonych w projekcie. W takiej sytuacji zachodzi konieczność  przystosowania fundamentów budynku do lokalnych warunków gruntowych.

fundamenty

Podstawową funkcją fundamentu jest przenoszenie na grunt wszystkich obciążeń budynku. Rodzaj i wielkość fundamentów zależą od ciężaru domu oraz od warunków gruntowych na parceli. Bardzo ważnym elementem solidnego i trwałego fundamentu jest izolacja wodochronna która ma na celu chronienie domu przed wilgocią.

Read More

Budynek gospodarczy

Zasady budowy i zgłoszenia mniejszych budowli

Zgodnie z zasadami prawa budowlanego – każdy, kto wykaże prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, ma prawo zabudowania nieruchomości gruntowej. Jednakże prawo to jest ograniczone warunkami zabudowy oraz formalnościami, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

gospodarczy

Budynkiem (także gospodarczym) jest taki obiekt budowlany, który:
– jest trwale związany z gruntem
– wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian)
– posiada dach i fundamenty

Według przepisu rozporządzenia budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służącego do obsługi innego budynku mieszkalnego (także: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej), a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej – również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej.

Read More

Co nie wymaga pozwolenia na budowę?

Bez pozwolenia, czyli odrobina wolności…

Niewiele możemy bez pozwolenia urzędników, ale zawsze coś. Nie oznacza to jednak, że działkę, która jest naszą własnością, możemy zagospodarować w dowolny sposób. W przypadku każdej budowy, nawet wiaty – należy brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane.

wolność_budowlana

Poniżej zapis ustawy Prawo budowlane o budynkach i obiektach na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

Read More

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Rożnica nie jest duża…

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

dokumenty

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę. Jeżeli jest spełniony, inwestor może dokonać zgłoszenia lub wystąpić o pozwolenie na budowę. Oceny, czy planowana inwestycja spełnienia powyższy warunek dokonuje projektant.

Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)). Formularz tu

Read More