Materiały budowlane

Posted | Możliwość komentowania Materiały budowlane została wyłączona

Co należy wiedzieć o spoiwach?

Przygotowując się do realizacji inwestycji budowlanej, należy zadbać o wiele kwestii – w tym o zakup odpowiednich materiałów budowlanych. Wybór w tym zakresie jest obecnie ogromny, niemniej jednak koniecznie trzeba pamiętać o podstawach, do których zaliczają się budowlane spoiwa mineralne.

Tradycja używania spoiw mineralnych w budownictwie sięga jeszcze czasów starożytnych. W mamach ciekawostki można wspomnieć, iż np. najwcześniejsze wzmianki o zastosowaniu gipsu pochodzą z ok. 2600 r. p. n. e. Spoiwa – jak sama nazwa wskazuje – są materiałami o właściwościach wiążących. Uzyskuje się je wskutek wypalenia, a następnie zmielenia surowców mineralnych – powstający w ten sposób materiał jest mieszany z wodą. Po jakimś czasie twardnieje. Czasami spoiwa są mylone z tzw. lepiszczami jak glina czy asfalt ponaftowy – zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że w przypadku spoiw w rachubę wchodzą reakcje chemiczne.

Podział spoiw budowlanych

Proces twardnienia zachodzi w powietrzu lub w wodzie, w związku z czym spoiwa budowlane dzielą się na dwie podstawowe kategorie:
-spoiwa powietrzne – charakteryzuje je brak odporności na działanie wody, a zaliczają się do nich m.in.: gips, wapno, cement anhydrytowy, spoiwo magnezjowe oraz sporadycznie dziś stosowane spoiwo krzemianowe ze szkłem wodnym,
-spoiwa hydrauliczne – odznaczają się odpornością na działanie zarówno wody, jak i powierza, a wśród nich wymienia się m.in.: cementy oraz wapno hydrauliczne.

W obszarze poszczególnych spoiw, które zostały wymienione powyżej, wyróżnia się wiele odmian, np.:
-cementy budowlane dzieli się na odmiany CEM I, CEM II, CEM III i CEM IV, które są dostępne w rozmaitych klasach, np. w budownictwie mieszkaniowym sprawdzają się w głównej mierze cementy klasy 32,5 oraz 42,5,
-wapna budowlane dzieli się na wapniowe, dolomitowe i hydrauliczne.

Na marginesie, na budowie najważniejsze są toalety, ja wybieram z https://www.toitoi.pl/, nieco szerzej o sanitariatach, kontenerach w innym wpisie.