Przegląd fundamentów

Posted | Możliwość komentowania Przegląd fundamentów została wyłączona

Etap budowy na którym nie warto popełnić błędu

Główną rolą fundamentu jest przeniesienie obciążeń ze ścian, stropów i dachu na grunt – odpowiednio zaprojektowany zapewnia równomierne osiadanie budynku. Parametry fundamentu w katalogowych projektach domów określa się w oparciu o przeciętne warunki gruntowe. Zdarza się jednak, że rzeczywiste warunki odbiegają od określonych w projekcie. W takiej sytuacji zachodzi konieczność  przystosowania fundamentów budynku do lokalnych warunków gruntowych.

fundamenty

Podstawową funkcją fundamentu jest przenoszenie na grunt wszystkich obciążeń budynku. Rodzaj i wielkość fundamentów zależą od ciężaru domu oraz od warunków gruntowych na parceli. Bardzo ważnym elementem solidnego i trwałego fundamentu jest izolacja wodochronna która ma na celu chronienie domu przed wilgocią.

Rodzaje i elementy fundamentów:

W budownictwie jednorodzinnym stosuje się fundamenty betonowe oraz żelbetowe.
Istnieją dwa rodzaje fundamentów: posadowione bezpośrednio – zalicza się do nich ławy, stopy, płyty, skrzynie i ruszty fundamentowe. Posadowione pośrednio – w przypadku, gdy obciążenia z fundamentu przenoszone są na grunt przez słupy, pale lub studnie.

Ławy fundamentowe

Najczęściej układa się z betonu C12/15 (dawniej B15) w deskowaniu albo bezpośrednio na gruncie, jednak zastosowanie lepszego betonu jest lepszym rozwiązaniem. Fundamenty są bowiem narażone na szkodliwe oddziaływanie środowiska: wilgoć, kwasy organiczne i mróz.
Z reguły są one o kwadratowym lub prostokątnym przekroju. Ich grubość mieści się w granicach 30-40 cm, zaś szerokość 60-80 cm. W celu zwiększenia nośności i wytrzymałości ław betonowych, powiększa się ich wymiary.

ława_fundamentowa

Jeśli obciążenia fundamentu będą znaczne, a grunt jest słaby, to szerokość ław musi być większa od typowej. Wykonuje się wtedy szeroką ławę żelbetową z dodatkowym zbrojeniem poprzecznym. Czasami zamiast zbroić ławę w ten sposób, wystarczy zwiększyć jej wysokość.

Stopy fundamentowe

Stosuje się pod pojedyncze słupy lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup jest dodatkowo zginany). Stopy fundamentowe mogą być betonowe lub – gdy grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże stosujemy stopę żelbetową. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych co znacznie wpływa na ich wytrzymałość.

stopa_fundamentowa

Płyty fundamentowe

Na płycie fundamentowej można posadawiać budynki zarówno na gruntach o bardzo dobrej, jak i słabej nośności. Decydując się na posadowienie domu na płycie fundamentowej można skrócić czasu budowy (płytę wykonuje się w zaledwie cztery-siedem dni). Kolejną zaletą jest też to, że dzięki płycie zyskujemy nie tylko fundament, ale także podłogę pierwszej kondygnacji domu.

płyta